Gezinscoaching

In een intakegesprek kunnen we de hulpvraag bespreken en kijken we samen of een goed idee de juiste hulpverlening is voor jouw gezin. Vervolgens maakt een goed idee een traject op maat. Na ongeveer 6-8 sessies gaan we evalueren. Daarna bepalen we samen of de vooruitgang voldoende is om zelf weer verder te kunnen. Een goed idee heeft de beschikking tot verschillende methodieken en is lid van de organisaties puur coach team en coachfinder. Bij elke situatie en bij ieder mens past een andere manier of methodiek en daar houdt een goed idee rekening mee.

Hoe?

Opvoeden is leuk, maar niet altijd even makkelijk. Soms gaat het niet over opvoeden, maar over uitdagingen met jezelf die, bewust of onbewust invloed hebben op je ouderschap, relatie en je kinderen. Dit kan veel frustraties en spanningen geven in je thuissituatie. Een goed idee helpt ouders, kinderen en jongeren om de problemen in kaart te brengen en daarmee te leren omgaan zodat het gezin weer in balans komt.

Voor wie?

  • De sfeer in huis is negatief
  • De band met mijn kind kan beter
  • Kinderen maken steeds ruzie met elkaar
  • Mijn partner en ik zitten niet op 1 lijn
  • Samengesteld gezin
  • Alleenstaande ouder en gezin
  • Langdurige ziekte van gezinslid
Neem contact op